ziemeļkorejas raža
Kims Čenuns ābolu saimniecī ...
Kims Čenuns ābolu saimniecībā Ziemeļkorejā - 13
Delfi Foto
Kims Čenuns ābolu saimniecī ...
Kims Čenuns ābolu saimniecībā Ziemeļkorejā - 12
Delfi Foto
Kims Čenuns ābolu saimniecī ...
Kims Čenuns ābolu saimniecībā Ziemeļkorejā - 11
Delfi Foto
Kims Čenuns ābolu saimniecī ...
Kims Čenuns ābolu saimniecībā Ziemeļkorejā - 10
Delfi Foto
Kims Čenuns ābolu saimniecī ...
Kims Čenuns ābolu saimniecībā Ziemeļkorejā - 9
Delfi Foto
Kims Čenuns ābolu saimniecī ...
Kims Čenuns ābolu saimniecībā Ziemeļkorejā - 8
Delfi Foto
Kims Čenuns ābolu saimniecī ...
Kims Čenuns ābolu saimniecībā Ziemeļkorejā - 7
Delfi Foto
Kims Čenuns ābolu saimniecī ...
Kims Čenuns ābolu saimniecībā Ziemeļkorejā - 6
Delfi Foto
Kims Čenuns ābolu saimniecī ...
Kims Čenuns ābolu saimniecībā Ziemeļkorejā - 5
Delfi Foto
Kims Čenuns ābolu saimniecī ...
Kims Čenuns ābolu saimniecībā Ziemeļkorejā - 4
Delfi Foto
Kims Čenuns ābolu saimniecī ...
Kims Čenuns ābolu saimniecībā Ziemeļkorejā - 3
Delfi Foto
Kims Čenuns ābolu saimniecī ...
Kims Čenuns ābolu saimniecībā Ziemeļkorejā - 2
Delfi Foto
Kims Čenuns ābolu saimniecī ...
Kims Čenuns ābolu saimniecībā Ziemeļkorejā - 1
Delfi Foto