Предыдущий                        
 
“Kas dzīvo dabiskā pļavā?”, “Kas aug dabiskā pļavā?”