plūdi. ainava
Vakara ainava ar applūdušu ...
Vakara ainava ar applūdušu ceļu
EVA