Pervious                        
 
V.Šekspīrs, “Hamlets”, Valmieras Drāmas teātris. (2008. gads) - 7