Konkursa informācija: Grindeks optimistu galerija


Latvijas zāļu ražotājs GRINDEKS un portāls DELFI izsludina fotokonkursu

Ja Tev ir fotogrāfijas, kurās esi noķēris dzīvespriecīgus un mundrus optimistus ar veselīgu smaidu sejā - PIEDALIES! 

Pievieno savas fotogrāfijas līdz 13. septembrim.

Visoptimistiskāko oriģināldarbu autori no AS „Grindeks" saņems dāvanu kartes fototehnikas iegādei veikalā „ELKOR "

1.vieta - 250,00 Ls

2.vieta - 100,00 Ls

3.vieta - 50,00 Ls

Savukārt 15 smaidiem būs iespēja kļūt par AS „Grindeks” uzņēmuma reklāmas sejām.

Svarīgs priekšnosacījums dalībai fotokonkursā:
Autoram ir jābūt pieejamai iesniegtajos attēlos redzamo personāžu kontaktinformācijai (vārds, uzvārds, e-pasts vai tālrunis). Ja konkursam iesniegtais darbs iekļūs apbalvojamo laureātu vidū, konkursa organizatori sazināsies gan ar darba autoru, gan fotoattēlā redzamo personāžu.

DRAUDZĪGS IETEIKUMS: IZLASI KONKURSA NOTEIKUMUS.

Fotokonkursa "Grindeks optimistu galerija" 1 līdz 3 vietas uzvarētāji


  1. vieta

  2. vieta

  3. vieta
Noteikumi

1. Vispārīgi:
- Fotogrāfijas iesniedzējam obligāti ir jābūt fotogrāfijas autoram.
- Attēls var būt uzņemts ar jebkādu fotokameru (digitālo, analogo), taču tam jābūt tehniski kvalitatīvam.
- Viens autors drīkst iesūtīt ne vairāk kā 10 fotogrāfijas.
- Autoram ir jāsaglabā oriģinālais fails ar neizmainītiem EXIF datiem vai filmiņas negatīvs.
- Piedaloties Konkursā, autors apņemas pēc Konkursa organizatoru pieprasījuma nogādāt minēto oriģinālo failu Konkursa organizatoru rīcībā, izmantojot pieejamos tehniskos rīkus (zibatmiņas piegāde, ierakstīta CD piegāde, FTP u.c).
- Iesniedzot fotogrāfijas fotokonkursam „"Grindeks” optimistu galerija”, fotogrāfijas iesniedzējs bez atlīdzības tās nodod AS „Grindeks” īpašumā, paturot tiesība iesniegto/-ās fotogrāfiju/-as izmantot AS „Grindeks” reklāmas kampaņas materiālos.
- Lai piedalītos konkursā, autoram, ir obligāti jānorāda sava ikdienā lietojama e-pasta adrese
- Ar labāko fotogrāfiju autoriem konkursa organizatori sazināsies pa e-pastu.
- Ja autors- konkursa laureāts 3 dienu laikā pēc organizatoru e-pasta izsūtīšanas nesazināsies ar konkursa organizatoriem, viņa darbs tiks diskvalificēts un tā vietu ieņems nākošais labākais fotoattēls pēc Žūrijas vērtējuma.
- Konkursā var piedalīties tikai reģistrēti DELFI Foto lietotāji.
- Konkursā nevar piedalīties AS „Grindeks” darbinieki.

2. Saturiski:
- Attēlā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas vai pastāvošo likumdošanu.
- Attēlā nedrīkst būt vardarbība, pornogrāfija un cita veida aizskarošs un amorāls saturs
- Autoram ir jābūt pieejamiem iesniegtajos attēlos redzamo personāžu kontaktinformācijai (vārds, uzvārds, e-pasts vai tālrunis), kā arī viņu piekrišanai piedalīties fotokonkursā. Ja konkursam iesniegtais darbs iekļūs apbalvojamo laureātu vidū, konkursa organizatori sazināsies gan ar darba autoru, gan fotoattēlā redzamo personāžu.
 
 

 


3. Tehniski:
- Attēla īsākajai malai jābūt vismaz 2000 pikseļu platai.
- Attēlam jābūt taisnstūrveida (horizontāli, vertikāli, kvadrāts).
- Fotogrāfija var būt krāsaina vai melnbalta.
- Attēlam ir jābūt foto-reālistiskam. Fotogrāfijai jābūt dokumentāli korektai un nemanipulētai.
- Uz bildes nedrīkst būt nekādi datumi, uzraksti, logotipi (izņemot tos, kas ir redzami pašā fotogrāfijā) vai paraksti.
- Fotogrāfija nedrīkst būt izveidota apvienojot vairākus attēlus.
- Fotogrāfija nedrīkst būt selektīvi rediģēta (kādas detaļas vai fragmenta individuāla pārveidošana).
- Fotogrāfija nedrīkst būt veidota ar HDR tehnoloģiju.
- Gadījumā, ja žūrijai rodas aizdomas par Konkursa tehnisko noteikumu pārkāpumu, Žūrijai ir tiesības pieprasīt oriģinālu, neapstrādātu failu.

4. Rediģēšana:
- Attēli var būt pagriezti (portrets<> ainava) un apgriezti (spoguļattēls).
- Attēli var būt izgriezti (crop).
- Pieļaujama sarkano acu korekcija.
- Pieļaujama kopējā attēla gaišuma, kontrasta, gammas, un asuma korekcija.
- Pieļaujama "netīrumu" iztīrīšana un trokšņu mazināšana (saprātīgās devās, fotogrāfijai nezaudējot foto-reālismu).
- Aizliegta pārmērīga kopējā attēla krāsu nobīdes (hue) korekcija.
- Aizliegta manipulatīva iejaukšanās attēlā, mainot detaļas vai piešķirot tām īpašības, kuras dabā nav sastopamas.

5. Vērtēšana:
- Konkursa attēlus vērtēt un komentēt drīkst tikai reģistrēti DELFI Foto lietotāji.
- Konkursa uzvarētājus nosaka Delfi un „Grindeks” izveidota Žūrija.
 
6. Balvu fonds:
- Žūrijas un skatītāju balsojumu rezultātā 3 labāko fotogrāfiju autori saņems dāvanu kartes foto tehnikas iegādei.
- Balvu fonds: 1. vieta 250,00 Ls; 2.vieta 100,00 Ls; 3.vieta 50,00 Ls
- 15 fotogrāfijās redzamajiem personāžiem būs iespēja kļūt par AS „Grindeks” uzņēmuma reklāmas sejām.