Konkursa informācija: Fotokonkurss "Parādi valdībai bedri!"Biedrība ”Latvijas Ceļu būvētājs” sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrību ”BTA Insurance Company” SE izsludina fotokonkursu


Lai vērstu valdības uzmanību uz Latvijas autoceļu kritisko stāvokli, biedrība Latvijas Ceļu būvētājs” sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrību ”BTA Insurance Company” SE aicina piedalīties konkursā Parādi valdībai bedri!”.

Līdz 30.aprīlim konkursa dalībniekiem portāla DELFI īpaši konkursam radītajā galerijā jāpievieno paša radīta fotogrāfija, kurā redzama bīstama bedre, brauktuves vai tilta bojājums, kas nopietni apdraud satiksmes drošību.

Pievieno savas fotogrāfijas līdz 2014.gada 30.aprīlim un laimē BTA "KASKO Bedres" apdrošināšanas polisi!

Noteikumi

1. Vispārīgi:
- Fotogrāfijas iesniedzējam obligāti ir jābūt fotogrāfijas autoram.
- Fotogrāfija var būt uzņemts ar jebkādu fotokameru (digitālo, analogo) vai elektronisko iekārtu ar fotografēšanas funkciju.
- Fotogrāfijas dalībai konkursā iesniedzamas līdz 30.04.2014. 23:59 reģistrējoties DELFI Foto (reģistrācija bez maksas) vai ielogojoties izmantojot kādu no DELFI Foto piedāvātajiem sociālo tīklu profiliem.
- Iesniedzot fotogrāfijas dalībai fotokonkursā, fotogrāfijas iesniedzējs tās bez atlīdzības nodod biedrības "Latvijas Ceļu būvētājs" Īpašumā, kas patur tiesība iesniegto/-ās fotogrāfiju/-as izmantot savām vajadzībām. Biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs" apņemas nodrošināt fotokonkursā iesūtīto fotogrāfiju autortiesību aizsardzību, publicējot fotogrāfijas, izmantojot fotogrāfijas iesūtītāja vārdu, uzvārdu.
- Fotogrāfijas var iesniegt arī sūtot uz e-pasta adresi konkurss@lcbb.lv ar norādi "Parādi valdībai bedri!" un norādot, kurā kategorijā foto attēls tiek iesniegts.
- Viens autors dalībai šajā konkursā drīkst pievienot ne vairāk kā 10 fotogrāfijas.
- Autoram ir jāsaglabā oriģinālais fails ar neizmainītiem EXIF datiem vai filmiņas negatīvs, lai pēc organizatoru pieprasījuma varētu pierādīt, ka ir šīs fotogrāfijas autors.
- Organizatori saziņai ar balvu ieguvējiem izmantos e-pasta adresi, kas norādīta reģistrējosties DELFI Foto vai nosūtot vēstuli DELFI Foto.


2. Saturiski:
- Konkursā jāiesniedz paša radīta fotogrāfija, kurā redzama bīstama bedre, brauktuves vai tilta bojājums, kas nopietni apdraud satiksmes drošību.
- Iesniedzot fotoattēlu jānorāda, kurās kategorijās katrs darbs tiek iesniegts.
- Attēlā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas vai pastāvošo likumdošanu.
- Attēlā nedrīkst būt vardarbība, pornogrāfija un cita veida aizskarošs un amorāls saturs
 

 


3. Tehniskās prasības:
- Fotogrāfija var būt krāsaina vai melnbalta.
- Uz fotogrāfijas nedrīkst būt nekādi datumi, uzraksti, logotipi (izņemot tos, kas ir redzami pašā fotogrāfijā) vai paraksti.
- Fotogrāfijas nedrīkst būt digitāli ierāmētas.
- Fotogrāfijas pēcapstrāde pieļaujama tikai un vienīgi attēla tehniskās kvalitātes uzlabošanai, kas nemaina un neietekmē attēla saturu.
- Fotogrāfija nedrīkst būt izveidota apvienojot vairākus attēlus.
- Fotogrāfija nedrīkst būt selektīvi rediģēta (kādas detaļas vai fragmenta būtiska pārveidošana vai iekopēšana no cita attēla).
- Gadījumā, ja žūrijai rodas aizdomas par konkursa tehnisko noteikumu pārkāpumu, žūrijai ir tiesības pieprasīt oriģinālu, neapstrādātu failu.

4. Vērtēšana:
- Darbi tiek vērtēti sekojošajās kategorijās:
1. "Riteņlauzējs 2014 jeb dziļākā bedre",
2. "Platākā bedre 2014",
3. "Bīstamākais tilts 2014",
4. "Kādreiz te bija šoseja jeb sabrukušais ceļš",
5. "Neizbraucamais ceļš jeb "tikai ar džipiem"".
- Konkursam iesniegtās fotogrāfijas vērtēs žūrija, kuras sastāvā ir biedrības "Latvijas Ceļu būvētājs" izpilddirektors Zigmārs Brunavs, "BTA Insurance Company" SE Mārketinga un sabiedrisko attiecību departamenta direktore Ilva Priedniece un aģentūras "P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības" projektu vadītāja Arita Krūze.
- Iesniegto darbu vērtēšanas kritēriji:
• Atbilstība konkursa nolikumam;
• Oriģinalitāte;
• Radošums.
 
5. Balvu fonds:
- Izvērtējot iesniegtos darbus, tiek noteikts viens radošākais darbs katrā konkursa kategorijā.
- Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti portālā DELFI 8. maijā.
- Uzvarētāji katrā kategorijā balvā saņems BTA "KASKO Bedres" apdrošināšanas polisi. Viņiem ir tiesības balvu nodot trešajām personām. Ja izlozes uzvarētājs vēlas nodot laimēto balvu trešajai personai, izlozes uzvarētājs pirms polises noformēšanas uzraksta un iesniedz Konkursa organizētājam iesniegumu par balvas nodošanu trešajai personai, norādot polises noformēšanai nepieciešamo informāciju. Noformēta polise vairs nevar tikt pārformēta uz trešo personu. Konkursa organizētājs iesniedz BTA polises noformēšanai nepieciešamo informāciju par balvas saņēmējiem un viņiem vēlamo BTA klientu apkalpošanas centru, kur, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, saņemt polisi (ar klientu apkalpošanas centru sarakstu var iepazīties BTA mājas lapā www.bta.lv vai pa tālruni 26 12 12 12). Balvas saņēmējiem BTA "KASKO Bedres" polises jānoformē un jāizņem līdz 2014. gada 1. jūlijam. Ja norādītajā termiņā konkursa uzvarētājs polisi nav noformējis un izņēmis, tiek uzskatīts, ka viņš no balvas ir atteicies.
- Balvas nav iespējams saņemt naudā vai samainīt.